loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt có yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận / Nguyễn Ngọc Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đức Nghiệu

Tác giả : Nguyễn Ngọc Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đức Nghiệu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Ngôn ngữ học so sánh -- Tiếng Việt -- Tóm tắt. 2. Tiếng Việt -- Ngôn ngữ học so sánh -- Tiếng Anh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15079
Phục vụ đọc tại chỗ
Top