loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tạo màng dẫn điện trong suốt bằng phương pháp phún xạ Magnetron / Trần Cao Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí

Tác giả : Trần Cao Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 29tr. : biểu đồ ; 20cm

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Quang học -- Phương pháp phún xạ Magnetron -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15062
Phục vụ đọc tại chỗ
Top