loading

Sách, tuyển tập

Nỗi nhớ con người : tuyển tập tản văn báo Sài Gòn tiếp thị năm 2007-2008

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 222tr. : tranh ảnh ; 20cm

Số phân loại : 895.9228

Chủ đề : 1. Văn học -- Sưu tầm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16775
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top