loading

Sách, tuyển tập

Mười lẻ một đêm : tiểu thuyết / Hồ Anh Thái

Tác giả : Hồ Anh Thái

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 359 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16713
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16714
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2612/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2613/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21018
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top