loading

Luận án, luận văn

Đánh giá kết quả xa sau phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp điều trị bệnh biếu giáp lan tỏa nhiễm độc / Kiều Trung Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hanh Đệ, Đặng Ngọc Hùng

Tác giả : Kiều Trung Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Hanh Đệ, Đặng Ngọc Hùng

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [9],144,[21] tờ : sơ đồ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.5

Chủ đề : 1. Tuyến giáp -- Bệnh -- Điều trị. 2. Tuyến giáp -- Giải phẫu học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15117
Phục vụ đọc tại chỗ
Top