loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Triết học chính trị Jean Jacques Rousseau và ý nghĩa lịch sử của nó / Dương Thị Ngọc Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch, Hà Thiên Sơn

Tác giả : Dương Thị Ngọc Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch, Hà Thiên Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 201 tờ ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Triết học Pháp -- Lịch sử. 2. Triết học Phương Tây -- Ý nghĩa lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15093
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15094 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top