loading

Luận án, luận văn

Mô phỏng Transistor phân tử vòng Benzene liên kết 1-4 với các nguyên tố thuộc nhóm Halogen / Trần Tiến Phức ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Sỹ Hiền

Tác giả : Trần Tiến Phức ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Sỹ Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi,160 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 537.6

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Transistor.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15090
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15092 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top