loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi mũi xoang vào giải áp thần kinh thị giác trong chấn thương đầu mặt / Hoàng Lương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đức, Lê Minh Thông

Tác giả : Hoàng Lương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đức, Lê Minh Thông

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [13],169 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.51

Chủ đề : 1. Mũi -- Phẫu thuật nội soi. 2. Xoang mũi -- Phẫu thuật nội soi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15084
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15086 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15670
Phục vụ đọc tại chỗ
Top