loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ứng dụng phân loại các cơn động kinh theo triệu chứng và hội chứng động kinh / Lê Văn Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Anh Nhị, Nguyễn Hữu Công

Tác giả : Lê Văn Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Anh Nhị, Nguyễn Hữu Công

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7],115,[37] tờ ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.853

Chủ đề : 1. Động kinh -- Bệnh học. 2. CD-ROM. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15081
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15083 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21174
Phục vụ đọc tại chỗ
Top