loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu và phát triển các phương pháp bảo vệ thông tin dựa trên AES / Trần Minh Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Đức, Bùi Doãn Khanh

Tác giả : Trần Minh Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Đức, Bùi Doãn Khanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii,143 tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 005.1

Chủ đề : 1. An toàn máy tính -- Bảo vệ thông tin. 2. Lập trình máy tính -- Biện pháp an toàn. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15071
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15072 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top