loading

Luận án, luận văn

Tạo màng dẫn điện trong suốt bằng phương pháp phún xạ Magnetron / Trần Cao Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí

Tác giả : Trần Cao Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12],186 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Quang học -- Phương pháp phún xạ Magnetron -- Nghiên cứu. 2. CD-ROM. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15061
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15063 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top