loading

Sách, tuyển tập

Người bên lề cuộc sống : tập truyện / Nhiều Tác giả ; Mai Sơn tuyển chọn

Tác giả : Nhiều Tác giả ; Mai Sơn tuyển chọn

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 259tr. : tranh ảnh ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2219/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2220/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16665
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16666
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top