loading

Sách, tuyển tập

Luật đầu tư và luật doanh nghiệp

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 268 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 346.597065

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Luật doanh nghiệp -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16368
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top