loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu và đề xuất một số cơ cấu cây trồng thích hợp vùng đồi núi tỉnh Ninh Bình / Bùi Thành Đông ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Chí Thành

Tác giả : Bùi Thành Đông ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Chí Thành

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [9],213 tờ : tranh ảnh, bản đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 631.4

Chủ đề : 1. Cây trồng. 2. Gây giống cây trồng. 3. Sinh thái nông nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15039
Phục vụ đọc tại chỗ
Top