loading

Luận án, luận văn

Nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh của sĩ quan cấp phân đội Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay / Nguyễn Trung Thông ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Đình Bôn, Phạm Văn Thạch

Tác giả : Nguyễn Trung Thông ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Đình Bôn, Phạm Văn Thạch

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quân sự

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 195 tờ ; 30cm

Số phân loại : 335.4346

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15007
Phục vụ đọc tại chỗ
Top