loading

Sách, tuyển tập

Order of battle of the United States land forces in the world war : zone of the interior : directory of troops. Vol.3, Pt.3

Nhà xuất bản : Center of Military History U.S. Army

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : iv,tr.993-1593 ; 24cm

Số phân loại : 940.4'12'73

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ. Quân đội -- Lịch sử -- Chiến tranh thế giới, 1914-1918.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 2821/96
(K09.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top