loading

Sách, tuyển tập

Vương vấn nợ văn chương / Đàm Vân Phúc

Tác giả : Đàm Vân Phúc

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 231tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92280734

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1858/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1859/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16453
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16454
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top