loading

Sách, tuyển tập

Đồng tiền rơi rụng : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Lợi

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lợi

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 339tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1832/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1833/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16449
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16450
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top