loading

Sách, tuyển tập

Cánh bướm và đóa hướng dương : phác thảo chân dung 39 nhà văn / Vương Trí Nhàn

Tác giả : Vương Trí Nhàn

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 403tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1820/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1821/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16519
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16520
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top