loading

Luận án, luận văn

Phương pháp giải tích hàm trong phương trình phi tuyến / Đặng Đình Hải

Tác giả : Đặng Đình Hải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 97 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Giải tích hàm. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình vi phân phi tuyến tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 4957
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6625
Phục vụ đọc tại chỗ
Top