loading

Sách, tuyển tập

Thế giới tìm kiếm tuyệt vời trong Google : dành cho người mới sử dụng Internet / Dương Minh Quý, Nguyễn Quốc Bình

Tác giả : Dương Minh Quý, Nguyễn Quốc Bình

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 505tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 025.04

Chủ đề : 1. Google Earth. 2. Google map. 3. Bộ máy tìm kiếm Web. 4. Tìm kiếm trên Internet.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 772/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 773/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top