loading

Sách, tuyển tập

100 thủ thuật và mẹo hay nhất trong Windows Vista / Gia Việt

Tác giả : Gia Việt

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 333tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 005.446

Chủ đề : 1. Window Vista. 2. Hệ điều hành (Máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 770/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 771/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top