loading

Sách, tuyển tập

100 vấn đề cần nên biết khi sử dụng Windows Vista / Trần Nguyễn Hoài Ninh

Tác giả : Trần Nguyễn Hoài Ninh

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 312tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 005.446

Chủ đề : 1. Window Vista. 2. Hệ điều hành (Máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 766/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 767/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top