loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình AutoCAD 2008 thiết kế 2D và 3D / Nguyễn Quốc Bình

Tác giả : Nguyễn Quốc Bình

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 456tr. : minh hoạ ; 24cm + 1 CD-ROM (4 3/4in)

Số phân loại : 620.00420285

Chủ đề : 1. AutoCAD. 2. Đồ họa máy tính. 3. Hình ảnh 3 chiều. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 760/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 761/2009 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 762/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 763/2009 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top