loading

Sách, tuyển tập

Asia Pacific partner country perspective on the aid effectiveness Agenda

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 200?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 30tr. ; 28cm

Số phân loại : 338.91095

Chủ đề : 1. Dự án phát triển kinh tế -- Châu Á. 2. Dự án phát triển kinh tế -- Vùng Thái Bình Dương.. 3. Viện trợ kinh tế -- Châu Á. 4. Viện trợ kinh tế -- Vùng Thái Bình Dương. 5. Châu Á -- Điều kiện kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 AB 3950
Phục vụ đọc tại chỗ
Top