loading

Sách, tuyển tập

Nỗi buồn đi qua : tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu

Tác giả : Nguyễn Hoàng Thu

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 179 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1494/2009
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1495/2009
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 20986
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top