loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng hoa tươi của Đà Lạt sang thị trường Nhật Bản từ nay đến năm 2015 / Giang Hồng Ngọc ; Người hướng dẫn : Trần Nguyên Chất

Tác giả : Giang Hồng Ngọc ; Người hướng dẫn : Trần Nguyên Chất

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6],99 tờ : biểu đồ ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 338.4774592

Chủ đề : 1. Công nghiệp hoa tươi -- Việt Nam -- Đà Lạt. 2. Hoa tươi. 3. Hoa tươi -- Việt Nam -- Đà Lạt -- Tiếp thị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14928
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14929 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top