loading

Luận án, luận văn

Một số chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội chủ yếu nhằm bảo tồn, tôn tạo và nâng cao hiệu quả khai thác di tích lịch sử - văn hóa của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước / Từ Mạnh Lương ; Người hướng dẫn : Hà Huy Thành, Phạm Văn Vận

Tác giả : Từ Mạnh Lương ; Người hướng dẫn : Hà Huy Thành, Phạm Văn Vận

Nhà xuất bản : Viện Kinh tế học

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 197 tờ : minh họa ; 29cm

Số phân loại : 363.6909597

Chủ đề : 1. Di sản văn hóa -- Bảo tồn -- Việt Nam. 2. Di sản văn hóa -- Việt Nam. 3. Di tích -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14926
Phục vụ đọc tại chỗ
Top