loading

Sách, tuyển tập

Nỗi buồn hoa phượng / Nhiều Tác giả

Tác giả : Nhiều Tác giả

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 79tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Vấn đề xã hội -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1378/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1379/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top