loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu hoạt động hành nghề y tư nhân ở Hà Nội, đề xuất mô hình quản lý hành nghề y tư nhân ở tuyến xã / Lê Văn Bào ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tụ, Lưu Hữu Tự

Tác giả : Lê Văn Bào ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tụ, Lưu Hữu Tự

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [12],152,[22] tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 29cm

Số phân loại : 362.109597

Chủ đề : 1. Chăm sóc y tế -- Việt Nam. 2. Dịch vụ y tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14898
Phục vụ đọc tại chỗ
Top