loading

Sách, tuyển tập

Lập trình căn bản Visual Basic 2008 cho học sinh - sinh viên. T.2 / Nguyễn Đình Nam

Tác giả : Nguyễn Đình Nam

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 268 tr. : minh họa ; 24 cm

Số phân loại : 005.268

Chủ đề : 1. Visual Basic. 2. BASIC (Ngôn ngữ chương trình máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 631/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 632/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top