loading

Sách, tuyển tập

Hội thoại Hoa-Anh-Nhật-Việt = Conversational handbook Chinese-English-Japanese-Vietnamese / Nguyễn Văn Khang

Tác giả : Nguyễn Văn Khang

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 118tr. ; 20cm

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại. 2. Tiếng Nhật -- Tiếng Nhật đàm thoại. 3. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại. 4. Tiếng Việt -- Tiếng Việt đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1440/96
(K07.15_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1441/96
(K07.15_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top