loading

Sách, tuyển tập

Thuật hùng biện tăng khả năng nói trước đám đông = The quick & easy way to effective speaking / Dale Carnegie ; b.d. HĐ Group

Tác giả : Dale Carnegie ; b.d. HĐ Group

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 263tr. ; 20cm

Số phân loại : 808.51

Chủ đề : 1. Nói trước công chúng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1232/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1233/2009
(K07.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top