loading

Luận án, luận văn

Energy resolution of plastic scintillation detector for neutrinoless double beta decay experiments / Vo Hong Hai

Tác giả : Vo Hong Hai

Nhà xuất bản : Dept. of Physics Graduate School of Science, Osaka Univ.

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : 113 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29cm

Số phân loại : 539.7523

Chủ đề : 1. Neutrinos. 2. Phân rã Beta kép.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14874
Phục vụ đọc tại chỗ
Top