loading

Luận án, luận văn

Về bài toán điều khiển tối ưu các hệ mờ vi phân / Trần Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Đỗ Công Khanh

Tác giả : Trần Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Đỗ Công Khanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 20cm

Số phân loại : 511.313

Chủ đề : 1. Hệ mờ -- Tóm tắt. 2. Toán học mờ -- Tóm tắt. 3. Toán tối ưu -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14869
Phục vụ đọc tại chỗ
Top