loading

Luận án, luận văn

On the optimal control problem for fuzzy differential systems : thesis in mathematics / Tran Thanh Tung

Tác giả : Tran Thanh Tung

Nhà xuất bản : Univ. of Natural Sciences, National Univ. - Ho Chi Minh City

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : [14],94 tờ ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 511.313

Chủ đề : 1. Hệ mờ. 2. Toán học mờ. 3. Toán tối ưu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14867
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14868 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top