loading

Sách, tuyển tập

Thi nhân Việt Nam 1932-1941 / Hoài Thanh, Hoài Chân

Tác giả : Hoài Thanh, Hoài Chân

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 498 tr. : chân dung ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.15996
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top