loading

Sách, tuyển tập

Cơ sở vật lí. T.1, Cơ học / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Ngô Quốc Quýnh, Hoàng Hữu Thư ch.b. ; ng.d. Đào Kim Ngọc

Tác giả : David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Ngô Quốc Quýnh, Hoàng Hữu Thư ch.b. ; ng.d. Đào Kim Ngọc

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 2008 ;

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 404tr. : minh họa ; 27cm

Số phân loại : 530

Chủ đề : 1. Cơ học. 2. Vật lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 649/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 650/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top