loading

Luận án, luận văn

Giải pháp phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau / Nguyễn Quốc Định ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Ân, Lưu Đức Hải

Tác giả : Nguyễn Quốc Định ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Ân, Lưu Đức Hải

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược Phát triển

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 338.1859796

Chủ đề : 1. Phát triển bền vững -- Việt Nam -- Cà Mau -- Tóm tắt. 2. Thủy sản -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam -- Cà Mau -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14837
Phục vụ đọc tại chỗ
Top