loading

Sách, tuyển tập

100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10 / Dương Minh Quý

Tác giả : Dương Minh Quý

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 353tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 006.6

Chủ đề : 1. Adobe Photoshop. 2. Đồ họa máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 627/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 628/2009
(K08.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top