loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGe) trong phổ kế Gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền / Võ Xuân Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Huy, Đỗ Quang Bình

Tác giả : Võ Xuân Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Huy, Đỗ Quang Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 539.7222

Chủ đề : 1. Cảm biến -- Tóm tắt. 2. Germanium -- Tóm tắt. 3. Phương pháp Monte Carlo -- Tóm tắt. 4. Tia gamma -- Đo lường -- Tóm tắt. 5. Tia X -- Đo lường -- Tóm tắt. 6. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14826
Phục vụ đọc tại chỗ
Top