loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001-2010 / Huỳnh Văn Giáp ; Người hướng dẫn khoa học Trương Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Tài

Tác giả : Huỳnh Văn Giáp ; Người hướng dẫn khoa học Trương Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Tài

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26tr. ; 21cm

Số phân loại : 338.1

Chủ đề : 1. Công nông nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Nông nghiệp và nhà nước -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Nông nghiệp -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14823
Phục vụ đọc tại chỗ
Top