loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và di truyền nhằm đưa ra hướng chẩn đoán sớm ung thư nguyên bào võng mạc / Nguyễn Công Kiệt ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Lũy, Nguyễn Xuân Trường

Tác giả : Nguyễn Công Kiệt ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Lũy, Nguyễn Xuân Trường

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 616.99484

Chủ đề : 1. Mắt -- Ung thư -- Tóm tắt. 2. U nguyên bào võng mạc -- Tóm tắt. 3. Võng mạc -- Ung thư -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14814
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15634
Phục vụ đọc tại chỗ
Top