loading

Sách, tuyển tập

Cỏ mọn hoa hèn / Lý Văn Sâm ; Bùi Quang Huy s.t., gi.th

Tác giả : Lý Văn Sâm ; Bùi Quang Huy s.t., gi.th

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp Đồng Nai

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 79tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1064/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1065/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top