loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giải pháp phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau / Nguyễn Quốc Định ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Ân, Lưu Đức Hải

Tác giả : Nguyễn Quốc Định ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bá Ân, Lưu Đức Hải

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược Phát triển

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 231 tờ ; 30cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 338.1859796

Chủ đề : 1. Nuôi trồng thủy sản -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam -- Cà Mau. 2. Phát triển bền vững -- Việt Nam -- Cà Mau. 3. Thủy sản -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam -- Cà Mau.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14835
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14836 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top