loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGe) trong phổ kế Gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền / Võ Xuân Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Huy, Đỗ Quang Bình

Tác giả : Võ Xuân Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Huy, Đỗ Quang Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 165 tờ : hình vẽ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 539.7222

Chủ đề : 1. Cảm biến. 2. Germanium. 3. Phương pháp Monte Carlo. 4. Tia gamma -- Đo lường. 5. Tia X -- Đo lường. 6. CD-ROM. 7. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14824
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14825 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top