loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phương pháp luận và quy trình xây dựng quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất cho các vùng đô thị công nghiệp - thử nghiệm tại Thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Thế Tiến ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Chí Sỹ, Đinh Xuân Thắng

Tác giả : Nguyễn Thế Tiến ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Chí Sỹ, Đinh Xuân Thắng

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 198 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 333.770959751

Chủ đề : 1. Khu công nghiệp -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 2. Phân tích tác động môi trường -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 3. Quy hoạch đô thị -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 4. Sử dụng đất đô thị -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 5. Sử dụng đất -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Đà Nẵng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14816
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14817 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top