loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và di truyền nhằm đưa ra hướng chẩn đoán sớm ung thư nguyên bào võng mạc / Nguyễn Công Kiệt ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Lũy, Nguyễn Xuân Trường

Tác giả : Nguyễn Công Kiệt ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Lũy, Nguyễn Xuân Trường

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 173 tờ : hình vẽ, tranh ảnh màu ; 30cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.99484

Chủ đề : 1. Mắt -- Ung thư. 2. U nguyên bào võng mạc. 3. Võng mạc -- Ung thư.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14812
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14813 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15633
Phục vụ đọc tại chỗ
Top