loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ và đánh giá kết quả cắt nang triệt để ở trẻ em / Trương Nguyễn Uy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Hối

Tác giả : Trương Nguyễn Uy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Hối

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 194 tờ : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.5567083

Chủ đề : 1. Ống mật -- Nang. 2. Ống mật -- Phẫu thuật. 3. Trẻ em -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14809
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14810 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15702
Phục vụ đọc tại chỗ
Top