loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam (1986-2006) / Phạm Ngọc Trâm ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen, Huỳnh Thị Gấm

Tác giả : Phạm Ngọc Trâm ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen, Huỳnh Thị Gấm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 348 tờ ; 30cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 959.704421

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14804
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14805 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top